pc

Το απόλυτο εργαλείο για τους επαγγελματίες και τις επιχειρήσεις Optimize your Food & Beverage processes and gain control of your costs

Διαχειριστείτε τώρα όλα τα κόστη σας εύκολα με την Διαδικτυακή Πλατφόρμα Διαχείρισης Κόστους Τροφίμων και Ποτών
COSTEASY │ recipe costs and more και εξοικονομήστε 5% ή περισσότερο για την κερδοφορία σας
Δοκιμάστε ΔΩΡΕΑΝ
Χωρίς Περιορισμούς Ημερών
Now manage all your costs easy with the Cloud based F&B Costing and Management Platform COSTEASY │ recipe costs and more and save 5% or more in your profitability
Try it for FREE
Without Day Restrictions

Το απόλυτο εργαλείο για τους επαγγελματίες και τις επιχειρήσειςThe ultimate tool for professionals and businesses

Επιλέξτε το Επίπεδο Συνδρομής και διαχειριστείτε την δική σας COSTEASY │ recipe costs and more Πλατφόρμα μέσα σε λίγα λεπτά. Καταχωρείστε τις συνταγές σας και αποκτήσετε τον έλεγχο όλων των δαπανών σας
Choose your Level of Subscription and manage your own COSTEASY │ recipe costs and more Platform in minutes. Register your recipes and gain control of all of your costs
stats
Πάρτε τον έλεγχο του κόστους σας εύκολα, μειώστε τις σπατάλες σας, αυξήστε την κερδοφορία σας, διατηρώντας ταυτόχρονα την ποιότητα και την συνέπεια σας. Απαλλαγείτε τώρα από τους άπειρους υπολογισμούς και αβεβαιότητα των αποτελεσμάτων.
Take control of your COSTEASY , reduce wastage, drive your margin line and increase profitability, whilst retaining quality and consistency.
Get rid of now inexperienced calculations and uncertainty of results!
spoons

Χαρακτηριστικά

acorn Διαχείριση

leaf Διαχείριση Προμηθευτών

Καταγράψτε και παρακολουθείστε τις καρτέλες των προμηθευτών σας. Αποκτήστε εικόνα των ποσοτήτων και των συναλλαγών σας και οδηγηθείτε σε διαπραγματεύσεις που θα διασφαλίσουν την κερδοφορία σας

leaf Παραγγελίες αγοράς

Παρακολουθήστε, μετρήστε, ελέγξτε, ανανεώστε. Οργανώστε τις παραγγελίες σας και αποκτήστε τον έλεγχο των ποσοτήτων παραγγελίας και των διακυμάνσεων των τιμών

leaf Διαχείριση Εκδηλώσεων

Καθορίστε διαφορετικά κόστη για κάθε εκδήλωση ξεχωριστά (μενού, εργατικά, λειτουργικά) και διαχειριστείτε τα διαφορετικά περιθώρια κέρδους της κάθε εκδήλωσης

leaf Υπολογισμός Ποσοτήτων

Υπολογίστε τις ποσότητες των υλικών που χρειάζεστε πραγματικά και περιορίστε τις σπατάλες σας. Καθορίστε τις ανάγκες σας και διαπραγματευτείτε με τους προμηθευτές για καλύτερη ποιότητα και τιμή.

leaf Υπολογισμός Φύρας

Γλιτώστε χρήματα χρησιμοποιώντας το εργαλείο υπολογισμού φύρας υλικών και επωφεληθείτε από τον επαναπροσδιορισμό του κόστους των συνταγών

leaf Συνολική Διαχείριση Κόστους

Καταχωρήστε τα Εργατικά και Λειτουργικά έξοδα σας, επιμερίστε το κόστος τους, και λάβετε πλήρη εικόνα του συνολικού κόστους, των οικονομικών και της κερδοφορίας σας
acorn Ευελιξία
smartphone

leaf Χρήση από όλες τις συσκευές

Αποκτήστε άμεση πρόσβαση σε όλη την πλατφόρμα σας (συνταγές, μενού, προμηθευτές, κλπ), από κάθε συσκευή που έχει πρόσβαση στο Ίντερνετ (κινητό τηλέφωνο, tablet, laptop,υπολογιστής) οποιαδήποτε στιγμή της ημέρας (24ωρο), κάθε ημέρα (7ημ) και από οπουδήποτε και αν βρίσκεστε

leaf Χωρίς Δεσμεύσεις

Χωρίς συμβόλαια, δεσμεύσεις και χάσιμο χρόνου. Διαμορφώστε το πακέτο υπηρεσιών και το κόστος του σύμφωνα με τις ανάγκες σας και αποκτήστε άμεση πρόσβαση.

leaf Ασφαλής Τήρηση δεδομένων

Διατηρήστε τα δεδομένα σας σε ένα ασφαλές περιβάλλον μέχρι και ένα χρόνο μετά την λήξη της συνδρομής σας
acorn Εύχρηστο

leaf Άμεση Κοστολόγηση Συνταγών & Μενού

Καταχωρείστε συνταγές και μενού εύκολα μέσα σε λίγα λεπτά, αποκτήστε τον έλεγχο και μειώστε τα κόστη σας, και αυξήστε την κερδοφορία σας κατά 5% ή και περισσότερο.

leaf Σχεδιασμός Menu

Σχεδιάστε οποιουδήποτε τύπου μενού, καθορίστε το κόστος τροφίμων και ποτών κατ’ άτομο και διαμορφώστε γρήγορα την τιμή πώλησης

leaf Φιλικό προς τον χρήστη

Φιλικό περιβάλλον εργασίας για κάθε χρήστη

leaf Άμεση Τιμολόγηση

Άμεση τιμολόγηση συνταγών και μενού σε συνάρτηση με την συνολική κοστολόγηση (Υλικά, Εργατικά, Λειτουργικά κλπ) και έλεγχος περιθωρίου κέρδους κατά περίπτωση

leaf Μαζική Εισαγωγή Υλικών

Εισάγετε εύκολα και γρήγορα όλα τα υλικά των προμηθευτών σας και κρατήστε ενημερωμένα τα επίπεδα κόστους σας
acorn Αλλεργιογόνα
Καταγράψτε τα αλλεργιογόνα υλικά και επιτρέψτε στο σύστημα να σας ενημερώνει αυτόματα σε κάθε συνταγή και σε κάθε μενού. Προβάλετε τα στον κατάλογο σας, ενημερώστε τους πελάτες σας και συμμορφώστε την επιχείρηση σας με τις Ευρωπαϊκές Κοινοτικές Οδηγίες
allergens

Features

acorn Management

leaf Supplier Management

Register and monitor supplier’s records. Track your quantities and transactions and start negotiating to ensure your profitability

leaf Purchase orders

Monitor, measure, control, update. Organize your orders and take control of order quantities and their price fluctuations

leaf Event Management

Manage events separately. Specify different costs (menu, labor, operational) and determine different profit margins for each event

leaf Quantities Calculation

Calculate the quantities of the ingredients that you really need and reduce your waste. Determine your needs and negotiate with your suppliers for better quality and price

leaf Wastage calculation

Save money by using the food and beverage waste tool and benefit from redefining recipe costs

leaf Total cost management

Register and break down Labor and Operational costs, and get control of your total costs, finances and profitability
acorn Flexible
smartphone

leaf Use from all devices

Get instant access to the Platform (recipes, menu, suppliers, etc) from any device with Internet access (mobile, tablet, laptop, pc), at any time of the day (24h), every day (7d) and from everywhere you are

leaf No Commitments

No contracts, commitments and waste of time. Configure your service and cost package according to your needs and get instant access

leaf Safe data back up

Back up your data in a secure environment, up to one year after your subscription expires
acorn Easy & Friendly

leaf Direct Recipe & Menu Costing

Register recipes and menus easy in few minutes, take control and reduce your costs, and increase profitability 5% or more

leaf Menu Planning

Plan any type of menu, determine food and beverage cost per person and set up instantly the sales price

leaf User Friendly

User friendly environment

leaf Instant Pricing

Direct pricing of recipes and menus in relation to total costing (Materials, Labor, etc.) and control of profit margins

leaf Massive upload of Ingredients

Upload all the ingredients of your suppliers fast and easily, and keep your cost levels up to date
acorn Allergens
Record all allergens and allow the system to automatically notify you in every recipe and menu. Display allergens to your menu, notify your customers and comply your business with the European Guidelines
allergens

Μία γεύση από την εφαρμογήGet a taste

ΠλεονεκτήματαAdvantages

 • Μείωση του Κόστους Τροφίμων & Ποτών
 • Αύξηση της Κερδοφορίας 5% ή ακόμα και παραπάνω
 • Παρακολούθηση, μέτρηση, έλεγχος και ενημέρωση όλων των επιπέδων κόστους συμπεριλαμβανομένου του κόστους Εργασίας και Λειτουργικών
 • Άμεση Κοστολόγηση και Τιμολόγηση Συνταγών και Μενού
 • Διαχείριση ποσοτήτων και μείωση Φύρας και Σπατάλης Τροφίμων & Ποτών μεταξύ 4-8%
 • Αύξηση της Συμμετοχικότητας και Παραγωγικότητας των Εργαζομένων
 • Εύκολη Χρήση 24/7 από οποιαδήποτε συσκευή και από οποιοδήποτε μέρος
 • Εξοικονόμηση Χρόνου και Χρήματος
 • Reduce Food & Beverage Cost
 • Increase profitability 5% or more
 • Monitor, measure, control and update all cost levels including Labor and Operations costs
 • Direct Recipes and Menu Costing and Pricing
 • Manage quantities and reduce Food & Beverage Waste & Wastage between 4-8%
 • Increase Employee Engagement and Productivity
 • Easy use from any device 24/7 from anywhere
 • Saving time and money
tablet

ΚόστοςPricing

Free

-
 • Καταχώρηση συνταγών:Add Recipes:20
 • Καταχώρηση Menu:Add Menu:-
 • Άδειες χρήσης:Licences:1
 • Καταχώρηση υλικών:Add Materials:100
 • Βάση δεδομένων με καταχωρημένα υλικά (μόνο Ελλάδα - Κύπρο)Database with registered materials (only Greece-Cyprus)
 • Άμεση Κοστολόγηση ΣυνταγώνDirect Recipe Costing
 • Υπολογισμός ΠοσοτήτωνCalculation of Quantities
 • Ασφαλής τήρηση δεδομένωνSafe data storage
 • Χρήση από όλες τις συσκευέςUse from all devices

Basic

€9.99*
 • Καταχώρηση συνταγών:Add Recipes:100
 • Καταχώρηση Menu:Add Menu:10
 • Άδειες χρήσης:Licences:1
 • Απεριόριστη Καταχώρηση ΥλικώνAdd Unlimited Materials
 • Σχεδιασμός ΜενούMenu Planning
 • Τιμολόγηση Συνταγών με την Απλή Μέθοδο Recipe Pricing with Easy Method
 • Κοστολόγηση ΜενούMenu Costing
 • Άμεση Τιμολόγηση ΜενούDirect Menu Pricing
 • Χρήση οποιουδήποτε νομίσματοςUse any currency

Περιλαμβάνει όλα τα χαρακτηριστικά του FreeIncludes all features from Free

* Το κόστος είναι υπολογισμένο σε ετήσια βάση. Σε μηνιαία βάση το κόστος ανέρχεται στα €16.99* Cost is calculated on an annual basis. Monthly the cost is €16.99

Advanced

€29.99*
 • Καταχώρηση συνταγών:Add Recipes:250
 • Καταχώρηση Menu:Add Menu:50
 • Άδειες χρήσης:Licences:1
 • Μαζική Εισαγωγή ΥλικώνMaterials Mass Upload
 • Καταχώρηση ΠρομηθευτώνSuppliers registration
 • Εκτίμηση εργατικού κόστουςLabour Cost estimation
 • Εκτίμηση λειτουργικού κόστουςOperation Cost estimation
 • Πλήρης Παρακολούθηση ΑλλεργιογόνωνMonitor Allergens
 • Απευθείας τιμολόγηση προϊόντων προς πώλησηDirect Pricing items for sale

Περιλαμβάνει όλα τα χαρακτηριστικά του BasicIncludes all features from Basic

* Το κόστος είναι υπολογισμένο σε ετήσια βάση. Σε μηνιαία βάση το κόστος ανέρχεται στα €36.99* Cost is calculated on an annual basis. Monthly the cost is €36.99

Premium

€49.99*
 • Καταχώρηση συνταγών:Add Recipes:400
 • Καταχώρηση Menu:Add Menu:90
 • Άδειες χρήσης:Licences:1
 • Αναλυτική Τιμολόγηση ΣυνταγώνAnalytical Recipes Pricing
 • Διαχείριση ΠρομηθευτώνSuppliers Management
 • Καταχώρηση τιμολογίωνInvoices registration
 • Υπολογισμός εργατικού κόστουςLabour Cost calculation
 • Υπολογισμός λειτουργικού κόστουςOperation Cost calculation
 • Υπολογισμός φύρας υλικώνFood Waste calculation
 • Διαχείριση ΕκδηλώσεωνEvent Management

Περιλαμβάνει όλα τα χαρακτηριστικά του AdvancedIncludes all features from Advanced

* Το κόστος είναι υπολογισμένο σε ετήσια βάση. Σε μηνιαία βάση το κόστος ανέρχεται στα €53.99* Cost is calculated on an annual basis. Monthly the cost is €53.99

Business

€69.99*
 • Καταχώρηση συνταγών:Add Recipes:Aπεριόριστες
 • Καταχώρηση Menu:Add Menu:120
 • Άδειες χρήσης:Licences:3
 • Παραγγελίες ΑγοράςOrders
 • Διαθέσιμο ΑπόθεμαAvailable Inventory
 • ΑπογραφήInventory
 • Διαχείριση αποθήκηςWarehouse Management
 • Διαχείριση τμημάτωνDepartments Management
 • ΠωλήσειςSales
 • Συγκεντρωτική εσόδων-εξόδωνBudgeting

Περιλαμβάνει όλα τα χαρακτηριστικά του PremiumIncludes all features from Premium

* Το κόστος είναι υπολογισμένο σε ετήσια βάση. Σε μηνιαία βάση το κόστος ανέρχεται στα €73.99* Cost is calculated on an annual basis. Monthly the cost is €73.99

Οι συνδρομές είναι χωρίς επιστροφή χρημάτων. Όλες οι συνδρομές πληρώνονται στην αρχή με τραπεζική κατάθεση.
Φ.Π.Α καταβάλλεται μόνο όπου απαιτείται. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας.
Subscriptions are not refundable. All subscriptions are paid at the beginning by Bank deposit.
V.A.T is paid only where required. For more information contact us

Λένε για ΕμάςTestimonials

ΥποστηρικτέςOur supporters

knives ntounetas petrou marketing-technics